Vad innebär en ny berättelse för vårt ledarskap och våra organisationer?

Anna Rosengren - Live från Göteborg

Teolog och senior konsult med inriktning på ledarskap för global transformation. Anna arbetar sedan många år med utbildning och längre förändringsprocesser i näringslivet, kommuner och andra organisationer, såväl nationellt som internationellt. Hon har nyligen startat ett forskningsprojekt i mötet mellan existentiell hälsa och globalt välbefinnande. Anna har också skrivit vetenskapliga artiklar och dokumentationer inom områdena samhällsutveckling, transformation och ledarskap. 

Vilka förhållningssätt och modeller hjälper oss navigera genom systemskiften? Hur odlar vi tillsammans goda mönster för ledarskap och globalt välbefinnande? Världen är i omdaning på ett sätt som allt fler kopplar till ett oundvikligt systemskifte, en ny berättelse för mänskligheten, med livskvaliteten i centrum. Den gamla berättelsen, med enbart ekonomisk tillväxt som måttstock, fungerar inte för oss längre. Genom klimatkris och pandemi har vi lärt oss vikten av att inkludera fler värden i vår förståelse av ett gott liv och en god organisation.