Tisdag 13 okt: BESTÄLLARENS ROLL

10:00 - 11:00

Dag 2 berör klimatledarskap utifrån rollen som beställare i vid mening. Vilket ansvar och vilka speciella utmaningar har byggherrarna för att vi ska nå gemensamma klimatmål? Vem vågar ta ledningen och utmana konkurrenter och samarbetspartner i en konventionell bransch?