Start block 2 – lokalt på alla orter

Moderator Göteborg: Victor Storberg Svahn

Viktor är vice VD för Actea Consulting AB och certifierad framtidsstrateg från Kairos Future. Han arbetar framförallt med ledarskapsfrågor, målstyrning och tjänste- och affärsutveckling. Viktor har även lång erfarenhet från offentlig förvaltning där han har haft drivande roller inom ledning och styrning på lednings-, strategisk- och verksamhetsnivå.