Start block 3 – lokalt på alla orter

Moderator Stockholm: Johannes Hylander

Johannes Hylander är Founding Partner och CDO på företaget New Republic där han arbetar som rådgivare i public affairs till företag och organisationer, varav flera inom samhällsbyggnadssektorn. Johannes har parallellt med arbetet varit styrelseledamot i flera statliga myndigheter, organisationer samt två svenska lärosäten.