Start block 4 – lokalt på alla orter

Moderator Umeå: Karina Folkesson

Karina Folkesson är journalist med många års erfarenhet av tv-produktion, moderatorsuppdrag och medieträning.