Välkomna – lokalt på alla orter

Moderator Malmö: Teres Arvidsson

Teres Arvidsson är moderator, hälsocoach och konsult inom bl a stadsutveckling. Hon hjälper till att se den större bilden och hitta rätt i socialt och ekologiskt hållbara utmaningar.