Insikter från dagen – från samtliga städer

15:30 - 16:00 · Programledare och lokala moderatorer

Samtliga fyra orter delar med sig av lärdomar, idéer och utmanande frågor som framkommit under dagen.