Hur kan vi träna ledare när vi inte vet vad ledarskap är?

Stefan Söderfjäll - live från Malmö

Författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. I drygt två decennier har han arbetat med att utbilda och träna tusentals ledare från olika verksamheter i att utöva ett bra ledarskap. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdena ledarskap, teamarbete och motivation och hjälpt mängder av grupper inom arbets- och föreningsliv att samarbeta bättre tillsammans.  

De allra flesta ser på ledarskap som en viktig framgångsfaktor för att skapa välmående och högfungerande organisationer och har idéer om vad som utgör ett bra och mindre bra ledarskap. Begreppet ledarskap är också så vanligt förekommande att vi nästan kommit att ta det för givet och i stället prata mer om de olika modellerna och typerna av ledarskap än om företeelsen i sig. Detta skapar potentiellt sett en rad olika problem, och under denna föreläsning kommer fokus vara just på att skapa förståelse kring vad ledarskap egentligen är och vilka funktioner det fyller eller bör fylla.