Att leda sig själv och andra – med insikt om hjärnan

Anna Tebelius Bodin - Live från Stockholm

Pedagog, föreläsare och författare, utbildad vid Harvard University där hon även assisterade forskning om hjärnan. Hon har kommit ut med 4 böcker och gett över 1000 föreläsningar om psykologin bakom hur vi kommunicerar, lär och leder. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sitt inspirerande sätt att sprida kunskap om hjärnan. 

Genom att förstå vår hjärna bättre kan vi förstå både oss själva och andra bättre. Vad händer i hjärnan när vi blir motiverade? Hur påverkar den ofrånkomliga stressreaktionen vår förmåga att tänka? Varför bör vi se till behov snarare än beteenden och hur blir kunskap om hjärnan en hjälp i ledarskapet? Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det ger vägledning i vardagen.