Johan Rootzén, forskare Göteborgs universitet

Johan Rootzén är forskare med koppling till både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Hans forskning belyser hur innovationer och nya sätt att samarbeta kan minska klimatpåverkan från nyproduktion och användning av basmaterial.