Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare Chalmers

Kamilla är verksam vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy. Hon är bland annat aktuell med en kortrapport om samhällsbyggnadssektorns innovationsutmaningar som tagits fram i samarbete med CMB:s Innovationsgrupp och baseras på praktiska case från sektorns företag.