Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och tre inbjudna gäster:

Petter Bengtsson är vd för Zynka Group, en starkt drivande kraft i digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen. Bland kunderna finns några av Sveriges största bygg- och förvaltningsbolag, men också industriföretag och myndigheter med stora fastighetsbestånd.Petter Bengtsson har flera gånger prisats för sitt ledarskap, bland annat genom CMB:s Guldhuset 2018 och Årets unga vd 2019.

Linda Wäppling, innovationsledare på Bengt Dahlgren kommer att berätta om hur bolaget arbetar för att stötta en innovationskultur som genomsyrar hela bolaget. I Göteborg har man exempelvis en whitepaperprocess för att ge plats för goda idéer att växa till affär och har skapat en verktygslåda för att kunna erbjuda innovativa lösningar från tidiga skeden till eftermarknad.

Nina Jacobsson Stålheim är hållbarhets- och teknikchef på Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Nina har arbetat i många år för ett hållbart samhälle och sitter bland annat i styrelsen för Byggvarubedömningen. Nina ansvarar för innovationsprojektet att bygga en helt fossilfri förskola satsningar på solceller och gröna tak inom Lokalförvaltningen.