Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Martin Löwstedt, är forskare vid Chalmers i Göteborg. Hans senaste forskning har haft fokus på byggplatchefernas roll och utmaningar i en allt mer standardiserad byggprocess. Bland annat har han studerat hur allehanda chefer i de stora byggföretagen ser på ledarskap och hur detta översätts till det dagliga arbetet.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen leder arbetet med Färdplanen för en klimatneutralt bygg- och anläggningssektor i Västsverige. Se även presentation måndag.