Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Conctrete Group

Thomas Concrete Group är en familjeägd koncern som producerar och distribuerar fabriksbetong, till både kommersiella och privata kunder.Under Karin Gäbels ledning har betongkoncernen utvecklat hållbarhetsarbetet med bland annat betongprodukter med avsevärt lägre klimatpåverkan och CarbonCure-tekniken som sedan 2016 rullas ut i USA.