Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige

Anders Erlandsson, COO på Skanska Sverige pratar om nödvändigheten av att nyttja kraften av ledarskapet och hur klimatutmaningen kan göras till en kärnfråga för organisationen. Han menar att samtidigt som tydliga ställningstaganden är viktiga – som att Skanska flyttar in i nya Citygate med sin tydliga hållbarhetsagenda helt i linje med Skanskas värderingar – måste fossilfrihet vara en del av affären på riktigt med nytta för kunden.