Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder menar att hållbarhet är arkitektfirmans enskilt största fokus och att man därför valt att jobba systematiskt i enlighet med de globala målen, Agenda 2030. En nyckel är att ge varje medarbetare verktyg att utifrån sin egen situation kunna bidra på bästa sätt, säger hon.

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum berättar om vikten av att ta ett helhetsgrepp om hela bolagets fotavtryck. I många fall redovisas endast direkta och indirekta påverkan i scoop 1 och 2. Vi måste redovisa även scoop 3. För Castellum innebär det en rejält ökad miljöbelastning då hela 98 procent av utsläppen ligger där. ”Ska vi lyckas i omställningen så är scoop 3 den stora knäckfrågan. Nu måste vi påverka leverantörskedjan och fundera på vilka material vi använder när vi bygger och bygger om”, säger han.