Alexandra Hagen, VD White arkitekter

Alexandra Hagen hävdar att för att nå byggbranschens målsättning är att vara klimatneutral till 2045 krävs snarast radikala förändringar. Men det är inte självklart vad det innebär och hur man ska göra. White själva kräver exempelvis klimatpositiva byggprojekt från och med 2030.