Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och tre inbjudna gäster:

Henriette Söderberg är avdelningschef stadsmiljö på miljöförvaltningen inom Göteborg Stad. Hon kommer bland annat berätta om varför Göteborgs politiska ledning skrivit under en avsiktsförklaring om att öka takten i klimatomställningen. Avtalet innebär att Göteborg tillsammans med sju andra kommuner vill gå före, testa och experimentera för att bli klimatneutrala 2030.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst kommer att prata om byggandet av det fossilfria samhället som vår tids generationsuppgift. Hon menar också att kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar och följa upp.

Marcus Svensson är vd ByggVesta Development som ägnar sig åt hållbart byggande och digitalisering. Bland annat bygger bolaget enligt det egna konceptet, Egenvärmehus, som gör byggnader mycket energisnåla. Marcus är en av de drivande krafterna bakom Betonginitiativet som tagit ledartröjan i arbetet att utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimatneutrala betong tillsammans med Fossilfritt Sverige.