Maria Brogren, chef för Hållbarhet och innovation på WSP Sverige

Maria leder WSPs innovationsprogram Growspark som syftar till att stärka innovationskulturen i WSP och utveckla framtidens hållbara lösningar och affärer. Maria var med i styrgruppen för Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Maria kommer att tala om hur man leder förändringsarbete för att nå klimatneutralitet och hur man kan skapa internt engagemang som avspeglas i arbetet för kund.