Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

Anna Denell berättar om Vasakronans beslut att bli klimatneutrala, i hela värdekedjan, till 2030. Det är 15 år före den nationella färdplanen för sektorn. Vad motiverar företaget att gå så långt före? Är det lönsamt? Och hur får man med sig alla medarbetare på tåget?