Tisdag 13 okt: BESTÄLLARENS ROLL

Dag 2 berör klimatledarskap utifrån rollen som beställare i vid mening. Vilket ansvar och vilka speciella utmaningar har byggherrarna för att vi ska nå gemensamma klimatmål? Vem vågar ta ledningen och utmana konkurrenter och samarbetspartner i en konventionell bransch?

Måndag 12 okt: UTMANINGEN

Klimatutmaningen – hur ser den ut och hur ska samhällsbyggnadssektorn ta sig an den?

Representanter från regeringen, forskarvärlden och byggbranschen belyser frågan ur sina olika perspektiv och lägger grunden för veckans fortsatta samtal.