Fredag 16 okt: FRAMTIDEN

Goda exempel och inspirerande diskussioner i all ära, men hur GÖR vi då?
Hur blir branschens ledare förebilder som vågar ta kontroversiella beslut för nå klimatmålen? Hur anpassar vi våra organisationer för att klimatsmarta innovationer ska komma förbi pilotstadiet och implementeras i verksamheten? Och hur anpassas affärsmodellen för att göra det med lönsamhet?

Torsdag 15 okt: BEHOVET AV INNOVATION

För att nå nettonollutsläpp krävs nya innovationer och nya arbetssätt. Hur innovativa är byggbranschens aktörer och hur säkerställer man att ledarskapet som krävs för att främja nya idéer och innovationer finns?

Onsdag 14 okt: BYGGARENS ROLL

Onsdagens samtal handlar om vad som görs, går att göra och borde göras i byggskedet när allt ska komma på plats.