Tack för den här gången!

En intensiv vecka med temat “Klimatledarskap – Vem visar vägen? Vågar vi vänta?” är över.

Vi vill rikta ett varmt tack till moderatorn, Ulf Kamne, och till alla er talare och paneldeltagare som ställde upp med tid, kunskap, erfarenhet och klokskap. Vi känner oss hoppfulla inför framtiden!

Tack också till alla er som tittat, röstat och ställt frågor under veckan. Sluta inte med det bara för att Ledarskapsveckan är över. Det här är ju som sagt inte slutet. Det är inte ens början av slutet. På sin höjd är det slutet på början!

Se hela veckans seminarier i efterhand

Hade du inte möjlighet att delta under något av veckans seminarier eller vill de se dem igen? Här publicerar vi alla föredrag och paneldiskussioner:

Måndag: UTMANINGEN →

Tisdag: BESTÄLLARENS ROLL →

Onsdag: BYGGARENS ROLL →

Torsdag: INNOVATION →

Fredag: FRAMTIDEN →

Så här såg programmet ut

Guidade oss genom hela veckan gjorde Ulf Kamne från kommunikationsbyrån A Beautiful Soup. Ulf har ett djupt engagemang i såväl samhällsbyggnads- som miljö- och klimatfrågor och har tidigare bland annat varit kommunalråd i Göteborg med ansvar för miljö- och stadsbyggandsfrågor.

Måndag 12 okt: UTMANINGEN

10:00 - 11:30

Klimatutmaningen – hur ser den ut och hur ska samhällsbyggnadssektorn ta sig an den? Representanter från regeringen, forskarvärlden och byggbranschen belyser frågan ur sina olika perspektiv och lägger grunden för veckans fortsatta samtal.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Svante Axelsson delar med sig av sin och regeringens syn på klimatutmaningen, färdplaner för klimatneutralitet och den ledarskapsutmaning det innebär för samhällsbyggnadssektorn.

Johan Rootzén, forskare Göteborgs universitet

Johan Rootzén är forskare med koppling till både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Hans forskning belyser hur innovationer och nya sätt att samarbeta kan minska klimatpåverkan från nyproduktion och användning av basmaterial.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och tre inbjudna gäster:

Henriette Söderberg är avdelningschef stadsmiljö på miljöförvaltningen inom Göteborg Stad. Hon kommer bland annat berätta om varför Göteborgs politiska ledning skrivit under en avsiktsförklaring om att öka takten i klimatomställningen. Avtalet innebär att Göteborg tillsammans med sju andra kommuner vill gå före, testa och experimentera för att bli klimatneutrala 2030.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst kommer att prata om byggandet av det fossilfria samhället som vår tids generationsuppgift. Hon menar också att kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar och följa upp.

Marcus Svensson är vd ByggVesta Development som ägnar sig åt hållbart byggande och digitalisering. Bland annat bygger bolaget enligt det egna konceptet, Egenvärmehus, som gör byggnader mycket energisnåla. Marcus är en av de drivande krafterna bakom Betonginitiativet som tagit ledartröjan i arbetet att utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimatneutrala betong tillsammans med Fossilfritt Sverige.

 

Tisdag 13 okt: BESTÄLLARENS ROLL

10:00 - 11:00

Dag 2 berör klimatledarskap utifrån rollen som beställare i vid mening. Vilket ansvar och vilka speciella utmaningar har byggherrarna för att vi ska nå gemensamma klimatmål? Vem vågar ta ledningen och utmana konkurrenter och samarbetspartner i en konventionell bransch?

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

Anna Denell berättar om Vasakronans beslut att bli klimatneutrala, i hela värdekedjan, till 2030. Det är 15 år före den nationella färdplanen för sektorn. Vad motiverar företaget att gå så långt före? Är det lönsamt? Och hur får man med sig alla medarbetare på tåget?

Alexandra Hagen, VD White arkitekter

Alexandra Hagen hävdar att för att nå byggbranschens målsättning är att vara klimatneutral till 2045 krävs snarast radikala förändringar. Men det är inte självklart vad det innebär och hur man ska göra. White själva kräver exempelvis klimatpositiva byggprojekt från och med 2030.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder menar att hållbarhet är arkitektfirmans enskilt största fokus och att man därför valt att jobba systematiskt i enlighet med de globala målen, Agenda 2030. En nyckel är att ge varje medarbetare verktyg att utifrån sin egen situation kunna bidra på bästa sätt, säger hon.

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum berättar om vikten av att ta ett helhetsgrepp om hela bolagets fotavtryck. I många fall redovisas endast direkta och indirekta påverkan i scoop 1 och 2. Vi måste redovisa även scoop 3. För Castellum innebär det en rejält ökad miljöbelastning då hela 98 procent av utsläppen ligger där. “Ska vi lyckas i omställningen så är scoop 3 den stora knäckfrågan. Nu måste vi påverka leverantörskedjan och fundera på vilka material vi använder när vi bygger och bygger om”, säger han.

Onsdag 14 okt: BYGGARENS ROLL

10:00 - 11:00

Onsdagens samtal handlar om vad som görs, går att göra och borde göras i byggskedet när allt ska komma på plats.

Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige

Anders Erlandsson, COO på Skanska Sverige pratar om nödvändigheten av att nyttja kraften av ledarskapet och hur klimatutmaningen kan göras till en kärnfråga för organisationen. Han menar att samtidigt som tydliga ställningstaganden är viktiga – som att Skanska flyttar in i nya Citygate med sin tydliga hållbarhetsagenda helt i linje med Skanskas värderingar – måste fossilfrihet vara en del av affären på riktigt med nytta för kunden.

Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Conctrete Group

Thomas Concrete Group är en familjeägd koncern som producerar och distribuerar fabriksbetong, till både kommersiella och privata kunder.Under Karin Gäbels ledning har betongkoncernen utvecklat hållbarhetsarbetet med bland annat betongprodukter med avsevärt lägre klimatpåverkan och CarbonCure-tekniken som sedan 2016 rullas ut i USA.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Martin Löwstedt, är forskare vid Chalmers i Göteborg. Hans senaste forskning har haft fokus på byggplatchefernas roll och utmaningar i en allt mer standardiserad byggprocess. Bland annat har han studerat hur allehanda chefer i de stora byggföretagen ser på ledarskap och hur detta översätts till det dagliga arbetet.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen leder arbetet med Färdplanen för en klimatneutralt bygg- och anläggningssektor i Västsverige. Se även presentation måndag.

Torsdag 15 okt: BEHOVET AV INNOVATION

10:00 - 11:30

För att nå nettonollutsläpp krävs nya innovationer och nya arbetssätt. Hur innovativa är byggbranschens aktörer och hur säkerställer man att ledarskapet som krävs för att främja nya idéer och innovationer finns?

Maria Brogren, chef för Hållbarhet och innovation på WSP Sverige

Maria leder WSPs innovationsprogram Growspark som syftar till att stärka innovationskulturen i WSP och utveckla framtidens hållbara lösningar och affärer. Maria var med i styrgruppen för Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Maria kommer att tala om hur man leder förändringsarbete för att nå klimatneutralitet och hur man kan skapa internt engagemang som avspeglas i arbetet för kund.

Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare Chalmers

Kamilla är verksam vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy. Hon är bland annat aktuell med en kortrapport om samhällsbyggnadssektorns innovationsutmaningar som tagits fram i samarbete med CMB:s Innovationsgrupp och baseras på praktiska case från sektorns företag.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och tre inbjudna gäster:

Petter Bengtsson är vd för Zynka Group, en starkt drivande kraft i digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen. Bland kunderna finns några av Sveriges största bygg- och förvaltningsbolag, men också industriföretag och myndigheter med stora fastighetsbestånd.Petter Bengtsson har flera gånger prisats för sitt ledarskap, bland annat genom CMB:s Guldhuset 2018 och Årets unga vd 2019.

Linda Wäppling, innovationsledare på Bengt Dahlgren kommer att berätta om hur bolaget arbetar för att stötta en innovationskultur som genomsyrar hela bolaget. I Göteborg har man exempelvis en whitepaperprocess för att ge plats för goda idéer att växa till affär och har skapat en verktygslåda för att kunna erbjuda innovativa lösningar från tidiga skeden till eftermarknad.

Nina Jacobsson Stålheim är hållbarhets- och teknikchef på Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Nina har arbetat i många år för ett hållbart samhälle och sitter bland annat i styrelsen för Byggvarubedömningen. Nina ansvarar för innovationsprojektet att bygga en helt fossilfri förskola satsningar på solceller och gröna tak inom Lokalförvaltningen.

Fredag 16 okt: FRAMTIDEN

10:00 - 11:00

Goda exempel och inspirerande diskussioner i all ära, men hur GÖR vi då? Hur blir branschens ledare förebilder som vågar ta kontroversiella beslut för nå klimatmålen? Hur anpassar vi våra organisationer för att klimatsmarta innovationer ska komma förbi pilotstadiet och implementeras i verksamheten? Och hur anpassas affärsmodellen för att göra det med lönsamhet?

Panelsamtal

Sista dagen gör vi en gemensam framtidsspaning. Var är vi om 30-50 år och vad är viktigt i dag för att nå dit vi vill? Vilket ledarskap behövs för att nå klimatmålen? Vad har veckans talare lärt av varandra? Vad kommer de att göra annorlunda när de kommer tillbaka till sitt arbete på måndag? Vilka samarbeten kan skapas och vilka modiga förändringar kommer de själva att göra? Vilka uppmaningar vill de ge till varandra och till alla som tittat och debatterat under veckan?

Panelen består av Anna Lönn Lundbäck – Byggföretagen, Petter Bengtsson – Zynka Group, Kamilla Kohn Rådberg – Chalmers, Alexandra Hagen – White arkitekter och Bengt Christensson – CMB.

Se vilka som kommer

Här kan du se vilka som var anmälda sig till denna spännande vecka om samhällsbyggnadssektorn klimatutmaningar.

 • Namn Organisation
 • Ulf Kamne A Beautiful Soup
 • Måns Werner AB Alingsåshem
 • Lena Ran AB Alingsåshem
 • Britt-Inger Wallin AB Alingsåshem
 • Emil Bergqvist AB Bostäder i Borås
 • Ylva Andersson Abako Arkitektkontor AB
 • Flutura Gashi AEC AB
 • Erika Lööv-Wallin AffärsConcept i Stockholm AB
 • Maria Koskull Agido Management
 • Nike Hansen Akademiska Hus
 • Mia Edofsson Akademiska Hus
 • Henrik Mortensen Akademiska Hus AB
 • Johanna Hector Akuro
 • Johanna Cederfeldt Akuro
 • Christian Ericson Akuro
 • Jens Lundstedt Akuro
 • Peter Linderg Akuro Projektledning
 • Alex Jebour Alex AB
 • Nina Ekman Archus AB
 • En deltagare från Archus AB
 • Anki Viläng Archus Partner AB
 • Fanny Forssell Archus Partner AB
 • Malin Sjölund Olsson Arkitekterna Krook & Tjäder
 • Joakim Ljung Arkitekterna Krook & Tjäder
 • Camilla Eriksson Bengt Dahlgren
 • Helena Sundbeck Bengt Dahlgren
 • Jakob Pontusson Bengt Dahlgren AB
 • Linda Wäppling Bengt Dahlgren AB
 • Maria Skarrie Bengt Dahlgren AB
 • Sara Jonsson Bengt Dahlgren FS7
 • Samuel Reinwalds Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • Stina Efraimsson Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • Dennis Hultman Bevent Rasch AB
 • Mira Lehtonen Bionova One Click LCA
 • Fredrik Frensborg Bjerking
 • Peter Rydberg Borås Stad
 • Kristoffer Gråhns Borås Stad
 • Emelie Axelsson Bostadsbolaget
 • Hanna Wiksten Bostadsbolaget
 • Catarina Hagwall Bostadsbolaget
 • Elin Askelöf Bravida Sverige AB
 • Tobias Hagrenius Brixly
 • Susan Runsten Business Region Göteborg
 • Anastazia Kronberg Business Region Göteborg
 • Charlotta Berggren ByDemand
 • Torkel Andersson ByDemand
 • Anton Nilsson ByggDialog
 • Kristin Folkesson ByggDialog AB
 • Roberth Sundhäll Byggdialog AB
 • Abraham Staifo Byggföretagen
 • Eva Thor Byggföretagen
 • Birgitta Govén Byggföretagen
 • Petra Sedelius Byggföretagen
 • Anna Lönn Lundbäck Byggföretagen
 • Karin Sjölander CA consultadministration
 • Klara Simonsson Castellum
 • Mariette Hilmersson Castellum
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från chalmers
 • Linda Sandström Chalmers
 • Stina Månsson Chalmers
 • Malin Citess Chalmers
 • Stefan Forsaeus Nilsson Chalmers
 • John Arvidsson Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • Sofie Hammer Chalmers (DCPM-student)
 • Åke Thunberg Chalmers Studentbostäder
 • Emilia Strömsten Chalmers Tekniska Högkola
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • Linnea Kjellén Chalmers tekniska högskola
 • Dimosthenis Kifokeris Chalmers tekniska högskola
 • Petra Bosch Chalmers, Teknikens management och organisation
 • Anna Zahlbruckner Chalmersfastigheter
 • Frida Fischer Chalmersstudent
 • Michaela Holmdahl CirEko
 • Bengt Christensson CMB
 • Kristin Östling CMB
 • Joline Kraemer CMB studentråd
 • Elin Olsson CMB Studentråd
 • Kristina Gabrielii CMB/IQ Samhällsbyggnad
 • Kenneth Lindhe Consil Företagsutveckling AB
 • Marie Haeger-Eugensson COWI och Göteborgs universitet, GVC
 • Daniel Olsson Dayspring
 • John Kåwert Dayspring
 • Berndt Spångberg Dayspring
 • En deltagare från Dayspring
 • Karin Dahlgren Dayspring
 • Fredrik Olsson Dayspring
 • Anna Langenius Dayspring AB
 • Angelica Starke Dayspring Göteborg AB
 • Anna Larsson DCPM-student
 • Jakob Schlyter Deap AB
 • En deltagare från detta är ju en test
 • Sofi Ahlström DGE Mark o Miljö
 • Ann-Marie Rosendahl Digital Verksamhetsutveckling
 • Helena Crivei Easyfairs
 • Emelie Törn Easyfairs/FastighetsMässan
 • Reza Rezaei Egnahemsbolaget
 • Anette Johansson Egnahemsbolaget
 • En deltagare från Erik Olofgörs
 • Emma Östlund ETTELVA Arkitekter
 • Anton Svensson F O Peterson
 • Jessica Lambertsson F O Peterson
 • Victoria Larsson Familjebostäder
 • En deltagare från Familjebostäder
 • Karin Hagberg Familjebostäder i Göteborg
 • Senir Jalovicic Familjebostäder i Göteborg AB
 • Rickard Törnqvist FEI Företagsekonomiska institutet
 • Saskia Tegnell FOG Innovation
 • Linda Graf Fondia Legal Services AB
 • Erik Öhrnegård Forbo Flooring AB
 • Sarah Amer Forum Arkitekter
 • Dan Sandén Framtiden
 • Carolina Dahlgren Camacho Framtiden Byggutveckling AB
 • Anna Wetterberg Framtiden Byggutveckling AB
 • Sofia Bernett Global Utmaning
 • Shahbaz Khan Gullers Grupp
 • Peter Jakobsson Gyproc AB
 • Anna Skrapste Göteborg stad
 • Christina Lööf Göteborgs Byggmästareförening
 • Maria Henriksson Göteborgs Egnahem AB
 • Christer Johansson Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Spårvägar
 • Mikael Bergqvist Göteborgs Stad
 • Marie Persson Göteborgs Stad
 • Tor Assarsson Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Iris Hultgren Göteborgs stad Trafikkontoret
 • Susanne Ramshage Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
 • Marcus Gökstorp Hifab
 • Malin Tomasson Hifab
 • Bo Nikell Hifab AB
 • Kristian Henninge Hifab AB
 • Madeleine Wennerström Higab
 • Elmira Mardani HSB
 • Mattias Törnell HSB Göta
 • Katarina Widén Allansson Ikano Bostad
 • Mats Tiborn IMCG Sweden AB
 • Anders Sundberg Inhouse Tech
 • Nils Brazée Inhouse Tech
 • Pia Ållenberg Inhouse Tech
 • Maria Olsson Interface
 • Anita Aspegren IQ Samhällsbyggnad
 • Sture Sundquist Irentsi AB
 • Karin Hallingström IVL
 • Anna Bergström Jernhusen
 • Caroline Ahrnens Martin Jernhusen AB
 • Marcus Bredberg JM AB
 • Magnus Schön Kod Arkitekter AB
 • En deltagare från Konsult
 • Ali Alaathary Kretslopp och vatten
 • Axel Vacher Kretslopp och Vatten
 • Malin Hillerström Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • Emma Hansryd Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • Emma Friberg KYH
 • Stina Brolin KYH student & Mölndals Stad (Lia)
 • Joanna Henje Liljewall
 • Per-Henrik Johansson Liljewall arkitekter
 • Matilde Unge Liljewall Arkitekter
 • Ida Natanaelsson LILJEWALL arkitekter
 • Kristen Broberg Liljewall arkitekter
 • Christina Säther Locum AB
 • Jonas Apelqvist Lokalförvaltningen
 • Hanna Sandström Lokalförvaltningen
 • Frida Setherberg Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
 • Robin Akyol Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • Manne Hanssen LTU student
 • Christian Wrangmo Lysekils kommun
 • Saeid Erfan Länsstyrelsen
 • Klas Nilsson Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
 • Linus Malmgren Malmgren Consulting
 • En deltagare från Malmö stad
 • En deltagare från Metapia Consulting AB
 • Miriam Markus-Johansson Miljöbron
 • Helena Callstam MIlöjbron
 • Carl-Fredrik Beijer Mölndals stad
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals Stad
 • Cathrine Gerle Mölndalsbostäder
 • johanna hult rentsch ncc
 • Fredrik Johansson NCC
 • Daniel Johansson NCC
 • Sara Tolf NCC
 • Josef Habbe NCC
 • Johanna Fredhsdotter Lager NCC
 • En deltagare från NCC /WLC
 • Sofia Ericsson NCC Building
 • Sofie Papp NCC Building
 • Filip Bååw NCC Property Development
 • Charlotta Hansson Allefelt NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • Malcolm Granberg NCC Sverige AB
 • Jonna Smiding NCC-W&F West Link Contractors HB
 • Emelie Silverterna Next step
 • Eva Blomberg Next step
 • Thomas Wettergren NIRAS Sweden AB
 • ingela Stjärnström Norconsult
 • Michael Englund Norconsult
 • Katarina Engerberg Norconsult
 • Bernhard Gervide Eckel Norconsult
 • Alice Östvik Norconsult
 • Viktor Broman Norconsult AB
 • Ljot Strömseng Norconsult AB
 • Theo Voulgaridis Norconsult AB
 • Johanna Kirudd Norconsult AB
 • Rebecca Jungver Norconsult AB
 • Enikö Nagy Norconsult AB
 • Helena Hed PE
 • Veronica Yverås Peab
 • Jessica Rosell PEAB AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • Malin Johansson Peab Bostad
 • Therese Börjesson Peab Bostad AB
 • Peter Hårte Peab Sverige AB
 • En deltagare från Platzer fastigheter AB
 • Camilla Nätterlund Platzer Fastigheter AB
 • Fredrik Sjudin Platzer Fastigheter AB
 • Michaela Bergqvist Protek Projektstyrning AB
 • Suhan Tri protek projektstyrning ab
 • Magnus Åstrand Pythagoras AB
 • Joakim Forsemalm Radar arkitektur & planering AB
 • Jan Bengtsson Rejlers
 • Onni Partanen Rejlers Sverige AB
 • Charlotta Brolin Riksbyggen
 • Pooya Tabib RISE
 • Liisa Fransson RISE
 • Stefan Ziegler RISE
 • Daniel Paterson RO-Gruppen
 • Johan Alte RO-Gruppen AB
 • Linda Jansson SBF
 • Josefine Wikholm Semren&Månsson
 • Oskar Tagesson Semrén & Månsson
 • Elin Johansson Semrén & Månsson
 • Anna Arvidsson Semrén & Månsson
 • Susanne Kovács Österberg Semrén & Månsson Arkitekter
 • Isabelle Easterling Semrén Månsson
 • Lisa Kihlström Semrén och Månsson Arkitekter AB
 • Annika Andersson SJB - Sven Johansson Bygg AB
 • Jakob Olofsson Sjöfartsverket
 • Maria Åstrand Dabrowski Skandia Fastigheter
 • Malin Lindhe Skandia Fastigheter AB
 • Anna Rudström Skandia Fastigheter AB
 • Lena Schälin Skanska
 • Lotta Wibeck Skanska
 • Matilda Moberg Skanska Fastigheter Göteborg
 • Stefan Hurtig Skanska idustrial Soulution
 • Ida Larsson Skanska Nya Hem
 • ulf persson Skanska Sverige
 • Josefina Bernspång Skanska Sverige
 • Charlotte Svensson Tengberg Skanska Sverige
 • Jan Olofsson Skanska Sverige AB
 • Astrid Woggart Skanska Sverige AB
 • Jaquline DeCerein Skanska Sverige AB
 • Martin Hörestrand Skanska Sverige AB
 • Davor Sinik Skeppsviken
 • Patrik Abrahamsson Skeppsviken
 • Nikola Jovetic Skeppsviken
 • Lena Wettergren SKL Kommentus
 • En deltagare från Sms
 • Martin Siljehult Specialfastigheter
 • Hanna Janson Specialfastigheter
 • Kajsa Marsk Rives Specialfastigheter Sverige AB
 • Petra Kinnerberg Specialfastigheter Sverige AB
 • Monica Granberg Structor AB
 • Johan Wall Student (M.Arch @ Chalmers)
 • Ulrika Paulnitz Student Byggnadsingenjör
 • Theo Tsesmatzoglou Sunnerö Architects
 • Linda Schuur Surestudio
 • Hannes Enqvist Svensk Byggtjänst
 • Mårten Everbrand Sweco
 • Maziar Alizadeh Sweco
 • Jonas Rolfhamre Sweco
 • Amanda Borneke Sweco
 • Christine Westberg Sweco architects
 • Margareta Gelius Sweco Architects AB
 • Linda Ganehed Sweco Management
 • Oliver Löfman Sweco Management
 • Niklas Carlborg Sweco Management AB
 • Nikolina Sekulic Sweco Sverige
 • Karl Fimmerstad Sweco Sverige AB
 • Eva Sandgren Sweco Systems
 • Deborah Kupferschmidt Swedavia
 • Björn Södahl Södahl & Partners AB
 • Aila Hirvonen Bremefors Tengbom
 • Jerker Kryander Tengbom
 • En deltagare från Tengbom (in transition)
 • Per Östling The( )Space / First to know
 • Karin Gäbel Thomas Concrete Group AB
 • Malin Kaldo Tidningen Chef
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • Maria Aronsson Trafikkontoret
 • Anahid Babadi Trafikkontoret/FS7
 • En deltagare från Trafikverket
 • Monika Levan Trafikverket
 • Thomas Eiderman Trafikverket
 • Glenn Svensén Trafikverket
 • Heidi Segerström Trafikverket
 • Lovisa Persson Trainee FS7
 • Kristina Engstrand Trollhättan Stad
 • Viktor Nielsen Trossa AB
 • Sandra Roberts Tyrens
 • Ulf Wiklund Tyrens AB
 • Sofia Lundberg Tyréns
 • Linda Tholence Tyréns
 • Claus Hansen Tyréns
 • Anna-Carin Sanfridsson Tyréns AB
 • Urban Werner UWK
 • Kristina Pettersson Post Vasakronan
 • Robin Skantze Vasakronan
 • Tomas Wahlqvist Vasakronan
 • sarah Blomgren Vasakronan
 • Stefan Eriksson Vasakronan
 • Magnus Tengberg Vasakronan
 • Amanda Höjer Vasakronan
 • Peter Lindström Vasakronan
 • Jessica Ingelsbo Albaeus Vasakronan AB
 • Mats Enander Vasakronan AB
 • Jon Örn VBK
 • Christian Clase Veidekke
 • Thomas Gardell Veidekke Entreprenad
 • Therese Wetterström Veidekke Entreprenad
 • Lena Sandin Veidekke Entreprenad AB
 • Eleonor Kalin Visma Enteeprise
 • Umut Ala Volvo Group Real Estate
 • Cecilia Bengtsson Volvo Group Real Estate
 • Lina Fogelberg Västfastigheter
 • Jonna Morkvist Västfastigheter
 • Johanna Jeppsson Västfastigheter
 • Erik Tellow Västfastigheter
 • Åsa Tegelberg Västsvenska Handelskammaren
 • Anna Graaf White arkitekter
 • Gisela Carlén White arkitekter AB
 • Johanna Gustafsson WSP
 • Richard Hansson WSP
 • Karin Stagemyr WSP
 • En deltagare från WSP
 • Andreas Helgesson WSP Sverige
 • Fredrik Hautau WSP Sverige AB
 • Axel Steinert WSP Sverige AB
 • Patrik Fallbring Wästbygg
 • Johan Bergström Wästbygg Gruppen AB
 • Peter Axeborn XER Management AB
 • En deltagare från Ytterman projekt
 • Daniel He Zynka
 • Martin Tomasson Zynka
 • En deltagare från Zynka
 • Rachel Marzban Zynka BIM
 • Erik Brännström Zynka BIM
 • Hanna Torlén Zynka BIM
 • Lisa Ek Ödéhn Zynka BIM AB
 • Maxamed Abdiraxman Zynka BIM AB
 • Melina Garhed Älvstranden Utveckling
 • Evelina Johansson Älvstranden Utveckling
 • Christine Olofsson Älvstranden Utveckling AB
 • Johan Ekman Älvstranden Utveckling AB
 • Malin Janson Älvstranden Utveckling AB
 • Pernilla Ottosson Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅWL
 • Cecilia Holmström ÅWL Arkitekter
 • Totalt 358 deltagare

Panelsamtal med branschrepresentanter