Självledarskap – frihet och ansvar i samhällsbyggandet

Tusen tack alla som deltog på Ledarskapsdagen 2022! Det blev en Fantastiks dag som ni kan se i efterhand på vår Youtubekanal →

Arbetslivet är under förändring. Idag förväntas medarbetare i högre grad än tidigare vara delaktiga och ta eget ansvar för slutresultat och inte bara utföra en enskild uppgift. Vad betyder en sådan utveckling för hur vi leder arbetet med att planera, gestalta, bygga och förvalta fastigheter och städer?

Är vi som medarbetare redo att ta ett större ansvar för vår arbetsvardag och våra uppgifter? Är vi som ledare redo att skapa tillräcklig frihet för den kreativitet som omställningen kräver?

Anmälan

Vi förlänger anmälningstiden till den1 april!

Klicka här för att anmäla dig

Dagens program

Den 7 april är det dags!

Årets Ledarskapsdag nyttjar det bästa med att vi äntligen kan träffas igen samtidigt som vi drar vinning av allt vi lärt oss om att dela verklighet digitalt. Du deltar fysiskt på den ort som ligger närmast dig och tar del av hela programmet live och via storbild från scen.

Dagen fokuserar på skärningspunkten mellan frihet och ansvar inom ramarna för den komplexa uppgift som samhällsbyggandet innebär. Hur bygger vi våra jobbrelationer på nya sätt? Och hur blir vi proffs på att både dra nytta av fördelar och parera risker med självledarskapet?

Anmäl dig till Ledarskapsdagen på din ort – Umeå, Malmö, Göteborg eller Stockholm och ta del av fyra olika perspektiv på ledarskap för en tid där vi förväntas förvänta oss mer av oss själva och varandra!

Registrering och kaffe

10:00 - 10:30

Välkomna – lokalt på alla orter

Moderator Malmö: Teres Arvidsson

Teres Arvidsson är moderator, hälsocoach och konsult inom bl a stadsutveckling. Hon hjälper till att se den större bilden och hitta rätt i socialt och ekologiskt hållbara utmaningar.

Introduktion – digital sammanlänkning av våra fyra städer

Dagens programledare, Carin Hjulström

Journalist, tv-programledare, krönikör, radioprogramledare, romanförfattare och flitigt anlitad moderator inom näringslivet.

Hur kan vi träna ledare när vi inte vet vad ledarskap är?

Stefan Söderfjäll - live från Malmö

Författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. I drygt två decennier har han arbetat med att utbilda och träna tusentals ledare från olika verksamheter i att utöva ett bra ledarskap. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdena ledarskap, teamarbete och motivation och hjälpt mängder av grupper inom arbets- och föreningsliv att samarbeta bättre tillsammans.  

De allra flesta ser på ledarskap som en viktig framgångsfaktor för att skapa välmående och högfungerande organisationer och har idéer om vad som utgör ett bra och mindre bra ledarskap. Begreppet ledarskap är också så vanligt förekommande att vi nästan kommit att ta det för givet och i stället prata mer om de olika modellerna och typerna av ledarskap än om företeelsen i sig. Detta skapar potentiellt sett en rad olika problem, och under denna föreläsning kommer fokus vara just på att skapa förståelse kring vad ledarskap egentligen är och vilka funktioner det fyller eller bör fylla. 

Lokala panelsamtal

En Guldhusvinnare, en forskare, en branschrepresentant och ortens huvudtalare

Ämnet från presentationen diskuteras med utgångspunkt från samhällsbyggnadssektorns utmaningar och lokala förutsättningar.

Lunch och nätverkande

11:40 - 12:30

Start block 2 – lokalt på alla orter

Moderator Göteborg: Victor Storberg Svahn

Viktor är vice VD för Actea Consulting AB och certifierad framtidsstrateg från Kairos Future. Han arbetar framförallt med ledarskapsfrågor, målstyrning och tjänste- och affärsutveckling. Viktor har även lång erfarenhet från offentlig förvaltning där han har haft drivande roller inom ledning och styrning på lednings-, strategisk- och verksamhetsnivå.

Vad innebär en ny berättelse för vårt ledarskap och våra organisationer?

Anna Rosengren - Live från Göteborg

Teolog och senior konsult med inriktning på ledarskap för global transformation. Anna arbetar sedan många år med utbildning och längre förändringsprocesser i näringslivet, kommuner och andra organisationer, såväl nationellt som internationellt. Hon har nyligen startat ett forskningsprojekt i mötet mellan existentiell hälsa och globalt välbefinnande. Anna har också skrivit vetenskapliga artiklar och dokumentationer inom områdena samhällsutveckling, transformation och ledarskap. 

Vilka förhållningssätt och modeller hjälper oss navigera genom systemskiften? Hur odlar vi tillsammans goda mönster för ledarskap och globalt välbefinnande? Världen är i omdaning på ett sätt som allt fler kopplar till ett oundvikligt systemskifte, en ny berättelse för mänskligheten, med livskvaliteten i centrum. Den gamla berättelsen, med enbart ekonomisk tillväxt som måttstock, fungerar inte för oss längre. Genom klimatkris och pandemi har vi lärt oss vikten av att inkludera fler värden i vår förståelse av ett gott liv och en god organisation. 

Lokala panelsamtal

En Guldhusvinnare, en forskare, en branschrepresentant och ortens huvudtalare

Ämnet från presentationen diskuteras med utgångspunkt från samhällsbyggnadssektorns utmaningar och lokala förutsättningar.

Bensträckare

13:20 - 13:30

Start block 3 – lokalt på alla orter

Moderator Stockholm: Johannes Hylander

Johannes Hylander är Founding Partner och CDO på företaget New Republic där han arbetar som rådgivare i public affairs till företag och organisationer, varav flera inom samhällsbyggnadssektorn. Johannes har parallellt med arbetet varit styrelseledamot i flera statliga myndigheter, organisationer samt två svenska lärosäten.

Att leda sig själv och andra – med insikt om hjärnan

Anna Tebelius Bodin - Live från Stockholm

Pedagog, föreläsare och författare, utbildad vid Harvard University där hon även assisterade forskning om hjärnan. Hon har kommit ut med 4 böcker och gett över 1000 föreläsningar om psykologin bakom hur vi kommunicerar, lär och leder. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sitt inspirerande sätt att sprida kunskap om hjärnan. 

Genom att förstå vår hjärna bättre kan vi förstå både oss själva och andra bättre. Vad händer i hjärnan när vi blir motiverade? Hur påverkar den ofrånkomliga stressreaktionen vår förmåga att tänka? Varför bör vi se till behov snarare än beteenden och hur blir kunskap om hjärnan en hjälp i ledarskapet? Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det ger vägledning i vardagen. 

Lokala panelsamtal

En Guldhusvinnare, en forskare, en branschrepresentant och ortens huvudtalare

Ämnet från presentationen diskuteras med utgångspunkt från samhällsbyggnadssektorns utmaningar och lokala förutsättningar.

Fikapaus

14:15 - 14:40

Start block 4 – lokalt på alla orter

Moderator Umeå: Karina Folkesson

Karina Folkesson är journalist med många års erfarenhet av tv-produktion, moderatorsuppdrag och medieträning.

Självledarskap genom medskapande

Hanna Marklund - Live från Umeå

En av våra mest framgångsrika fotbollsspelare med VM-medalj, Diamantboll och Champions Leaguetitlar. Idag är hon fotbollsexpert på TV4 och organisationspedagog i Sunnanå Utveckling. Hon har tidigare arbetat som HR-specialist i byggbranschen och har lång erfarenhet som föreläsare och utvecklingspedagog för företag, organisationer, lag och individer.  

Med sin föreläsning vill Hanna skapa energi och inspiration att utveckla den medskapande förmågan. Medskapande är ett sätt att skapa ökat engagemang och delaktighet. Genom medskapande viktiggörs varje individ och möjligheten för var och en att bidra ökar. Enligt Hanna mår medskapande människor ofta bra, trivs, utvecklas och presterar, över tid.

Lokala panelsamtal

En Guldhusvinnare, en forskare, en branschrepresentant och ortens huvudtalare

Ämnet från presentationen diskuteras med utgångspunkt från samhällsbyggnadssektorns utmaningar och lokala förutsättningar.

Insikter från dagen – från samtliga städer

15:30 - 16:00 · Programledare och lokala moderatorer

Samtliga fyra orter delar med sig av lärdomar, idéer och utmanande frågor som framkommit under dagen.

Guldpartner

Följande organisationer stöttar Ledarskapsdagen. Kontakta Kristin Östling om du vill vara med!

Arrangör

Ledarskapsdagen arrangeras av CMB

CMB:s partnerorganisationer

Frågor? Kontakta oss! info@cmb-chalmers.se