Ledarskapsdagen blir Ledarskapsveckan – digitalt!

Klimatledarskap
– vem visar vägen? Vågar vi vänta?

Många talar om klimatsmarta byggprojekt och koldioxidneutrala material. Samtidigt visar undersökningar på fortsatt stor klimatpåverkan från samhällsbyggandet. Få talar om hur branschen ska vända utvecklingen och vem som ska visa vägen.

Välkommen till en vecka med fokus på framtidens klimatledarskap!

Tid: Kl 10:00-11:30 (11.00 vissa dagar)
Dagar: varje dag 12-16 oktober
Plats: Digitalt, direkt här på webbsidan
Kostnad: Kostnadsfritt

Till anmälan

 

Anna Denell - Vasakronan, Maria Brogren - WSP och Svante Axelsson - Fossilfritt Sverige

Preliminärt program

Guidar oss genom hela veckan gör Ulf Kamne från kommunikationsbyrån A Beautiful Soup. Ulf har ett djupt engagemang i såväl samhällsbyggnads- som miljö- och klimatfrågor och har tidigare bland annat varit kommunalråd i Göteborg med ansvar för miljö- och stadsbyggandsfrågor.

Måndag 12 okt: UTMANINGEN

10:00 - 11:30

Klimatutmaningen – hur ser den ut och hur ska samhällsbyggnadssektorn ta sig an den? Representanter från regeringen, forskarvärlden och byggbranschen belyser frågan ur sina olika perspektiv och lägger grunden för veckans fortsatta samtal.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Svante Axelsson delar med sig av sin och regeringens syn på klimatutmaningen, färdplaner för klimatneutralitet och den ledarskapsutmaning det innebär för samhällsbyggnadssektorn.

Johan Rootzén, forskare Chalmers

Johan Rootzén är forskare med koppling till både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Hans forskning belyser hur innovationer och nya sätt att samarbeta kan minska klimatpåverkan från nyproduktion och användning av basmaterial.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Jenny Jonsson, vd ByggVesta utsågs 2019 till Årets unga fastighetskvinna i fastighetsbranschen av tidningen Fastighetssverige. ByggVesta har specialiserat sig på innovativ utveckling av hyresbostäder och har bland annat i partnerskap med AFA skapat det framgångsrika konceptet Grön Bostad – ett flexibelt byggkoncept där material standardiseras löpande och husen förses med energisnåla lösningar.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst kommer att prata om byggandet av det fossilfria samhället som vår tids generationsuppgift. Hon menar också att kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar och följa upp.

 

Tisdag 13 okt: BESTÄLLARENS ROLL

10:00 - 11:00

Dag 2 berör klimatledarskap utifrån rollen som beställare i vid mening. Vilket ansvar och vilka speciella utmaningar har byggherrarna för att vi ska nå gemensamma klimatmål? Vem vågar ta ledningen och utmana konkurrenter och samarbetspartner i en konventionell bransch?

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

Anna Denell berättar om Vasakronans beslut att bli klimatneutrala, i hela värdekedjan, till 2030. Det är 15 år före den nationella färdplanen för sektorn. Vad motiverar företaget att gå så långt före? Är det lönsamt? Och hur får man med sig alla medarbetare på tåget?

Alexandra Hagen, VD White arkitekter

Alexandra Hagen hävdar att för att nå byggbranschens målsättning är att vara klimatneutral till 2045 krävs snarast radikala förändringar. Men det är inte självklart vad det innebär och hur man ska göra. White själva kräver exempelvis klimatpositiva byggprojekt från och med 2030.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och en inbjuden gäst:

Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder menar att hållbarhet är arkitektfirmans enskilt största fokus och att man därför valt att jobba systematiskt i enlighet med de globala målen, Agenda 2030. En nyckel är att ge varje medarbetare verktyg att utifrån sin egen situation kunna bidra på bästa sätt, säger hon.

Onsdag 14 okt: BYGGARENS ROLL

10:00 - 11:00

Onsdagens samtal handlar om vad som görs, går att göra och borde göras i byggskedet när allt ska komma på plats.

Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige

Anders Erlandsson, COO på Skanska Sverige pratar om nödvändigheten av att nyttja kraften av ledarskapet och hur klimatutmaningen kan göras till en kärnfråga för organisationen. Han menar att samtidigt som tydliga ställningstaganden är viktiga – som att Skanska flyttar in i nya Citygate med sin tydliga hållbarhetsagenda helt i linje med Skanskas värderingar – måste fossilfrihet vara en del av affären på riktigt med nytta för kunden.

Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Conctrete Group

Thomas Concrete Group är en familjeägd koncern som producerar och distribuerar fabriksbetong, till både kommersiella och privata kunder.Under Karin Gäbels ledning har betongkoncernen utvecklat hållbarhetsarbetet med bland annat betongprodukter med avsevärt lägre klimatpåverkan och CarbonCure-tekniken som sedan 2016 rullas ut i USA.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Martin Löwstedt, är forskare vid Chalmers i Göteborg. Hans senaste forskning har haft fokus på byggplatchefernas roll och utmaningar i en allt mer standardiserad byggprocess. Bland annat har han studerat hur allehanda chefer i de stora byggföretagen ser på ledarskap och hur detta översätts till det dagliga arbetet.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen leder arbetet med Färdplanen för en klimatneutralt bygg- och anläggningssektor i Västsverige. Se även presentation måndag.

Torsdag 15 okt: BEHOVET AV INNOVATION

10:00 - 11:30

För att nå nettonollutsläpp krävs nya innovationer och nya arbetssätt. Hur innovativa är byggbranschens aktörer och hur säkerställer man att ledarskapet som krävs för att främja nya idéer och innovationer finns?

Maria Brogren, chef för Hållbarhet och innovation på WSP Sverige

Maria leder WSPs innovationsprogram Growspark som syftar till att stärka innovationskulturen i WSP och utveckla framtidens hållbara lösningar och affärer. Maria var med i styrgruppen för Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Maria kommer att tala om hur man leder förändringsarbete för att nå klimatneutralitet och hur man kan skapa internt engagemang som avspeglas i arbetet för kund.

Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare Chalmers

Kamilla är verksam vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy. Hon är bland annat aktuell med en kortrapport om samhällsbyggnadssektorns innovationsutmaningar som tagits fram i samarbete med CMB:s Innovationsgrupp och baseras på praktiska case från sektorns företag.

Panelsamtal

Ytterligare fördjupning tillsammans med talarna och två inbjudna gäster:

Petter Bengtsson är vd för Zynka Group, en starkt drivande kraft i digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen. Bland kunderna finns några av Sveriges största bygg- och förvaltningsbolag, men också industriföretag och myndigheter med stora fastighetsbestånd.Petter Bengtsson har flera gånger prisats för sitt ledarskap, bland annat genom CMB:s Guldhuset 2018 och Årets unga vd 2019.

Linda Wäppling, innovationsledare på Bengt Dahlgren kommer att berätta om hur bolaget arbetar för att stötta en innovationskultur som genomsyrar hela bolaget. I Göteborg har man exempelvis en whitepaperprocess för att ge plats för goda idéer att växa till affär och har skapat en verktygslåda för att kunna erbjuda innovativa lösningar från tidiga skeden till eftermarknad.

Fredag 16 okt: LEDARSKAPET

10:00 - 11:00

Goda exempel och inspirerande diskussioner i all ära, men hur GÖR vi då? Hur blir branschens ledare förebilder som vågar ta kontroversiella beslut för nå klimatmålen? Hur anpassar vi våra organisationer för att klimatsmarta innovationer ska komma förbi pilotstadiet och implementeras i verksamheten? Och hur anpassas affärsmodellen för att göra det med lönsamhet?

Panelsamtal

Sista dagen gör vi en gemensam framtidsspaning. Var är vi om 30-50 år och vad är viktigt i dag för att nå dit vi vill? Vad har veckans talare lärt av varandra? Vad kommer de att göra annorlunda när de kommer tillbaka till sitt arbete på måndag? Vilka samarbeten kan skapas och vilka modiga förändringar kommer de själva att göra? Vilka uppmaningar vill de ge till varandra och till alla som tittat och debatterat under veckan?

Panelen består av Anna Lönn Lundbäck – Byggföretagen, Petter Bengtsson – Zynka Group, Kamilla Kohn Rådberg – Chalmers, Alexandra Hagen – White arkitekter och Bengt Christensson – CMB.

Se vilka som kommer

Här kan du se vilka som redan har anmält sig till denna spännande dag om samhällsbyggnadssektorn klimatutmaningar.

 • Namn Organisation
 • Helena Hed
 • Oskar Tagesson 33174822
 • Lena Wettergren 556819-4798
 • Ulf Kamne A Beautiful Soup
 • Britt-Inger Wallin AB Alingsåshem
 • Måns Werner AB Alingsåshem
 • Lena Ran AB Alingsåshem
 • Emil Bergqvist AB Bostäder i Borås
 • Ylva Andersson Abako Arkitektkontor AB
 • Flutura Gashi AEC AB
 • Maria Koskull Agido Management
 • Nike Hansen Akademiska Hus
 • Cathrine Gerle Akademiska Hus
 • Henrik Mortensen Akademiska Hus AB
 • Christian Ericson Akuro
 • Johanna Hector Akuro
 • Johanna Cederfeldt Akuro
 • Jens Lundstedt Akuro
 • Peter Lindberg Akuro KB
 • Alex Jebour Alex AB
 • Nina Ekman Archus AB
 • En deltagare från Archus AB
 • Fanny Forssell Archus Partner AB
 • Malin Sjölund Olsson Arkitekterna Krook & Tjäder
 • Helena Sundbeck Bengt Dahlgren
 • Jakob Pontusson Bengt Dahlgren AB
 • Linda Wäppling Bengt Dahlgren AB
 • Maria Skarrie Bengt Dahlgren AB
 • Stina Efraimsson Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • Mira Lehtonen Bionova One Click LCA
 • Kristoffer Gråhns Borås Stad
 • Peter Rydberg Borås Stad
 • Hanna Wiksten Bostadsbolaget
 • Emelie Axelsson Bostadsbolaget
 • Catarina Hagwall Bostadsbolaget
 • Elin Askelöf Bravida Sverige AB
 • Tobias Hagrenius Brixly
 • Susan Runsten Business Region Göteborg
 • Anastazia Kronberg Business Region Göteborg
 • Torkel Andersson ByDemand
 • Abraham Staifo Byggföretagen
 • Anna Lönn Lundbäck Byggföretagen
 • Eva Thor Byggföretagen
 • Linda Sandström Chalmers
 • Sofie Hammer Chalmers (DCPM-student)
 • Åke Thunberg Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • Petra Bosch Chalmers tekniska högskola
 • Dimosthenis Kifokeris Chalmers tekniska högskola
 • Frida Fischer Chalmersstudent
 • Kristin Östling CMB
 • Elin Olsson CMB Studentråd
 • Joline Kraemer CMB studentråd
 • Kristina Gabrielii CMB/IQ Samhällsbyggnad
 • Kenneth Lindhe Consil Företagsutveckling AB
 • Amanda Borneke CS Riv & Håltagning AB
 • Karin Dahlgren Dayspring
 • Daniel Olsson Dayspring
 • Fredrik Olsson Dayspring
 • John Kåwert Dayspring AB
 • Anna Langenius Dayspring AB
 • Angelica Starke Dayspring Göteborg AB
 • Jakob Schlyter Deap AB
 • En deltagare från detta är ju en test
 • Sofi Ahlström DGE Mark o Miljö
 • Helena Crivei Easyfairs
 • Emma Östlund ETTELVA Arkitekter
 • Anton Svensson F O Peterson
 • En deltagare från Familjebostäder
 • Victoria Larsson Familjebostäder
 • Karin Hagberg Familjebostäder i Göteborg
 • Saskia Tegnell FOG Innovation
 • Linda Graf Fondia Legal Services AB
 • Sarah Amer Forum Arkitekter
 • Dan Sandén Framtiden
 • Anna Wetterberg Framtiden Byggutveckling AB
 • Sofia Bernett Global Utmaning
 • Shahbaz Khan Gullers Grupp
 • Anna Skrapste Göteborg stad
 • Christer Johansson Göteborgs Egnahem AB
 • Maria Henriksson Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Spårvägar
 • Malin Tomasson Hifab
 • Kristian Henninge Hifab AB
 • Bo Nikell Hifab AB
 • Madeleine Wennerström Higab
 • Elmira Mardani HSB
 • Mattias Törnell HSB Göta
 • Mats Tiborn IMCG Sweden AB
 • Nils Brazée Inhouse Tech
 • Anders Sundberg Inhouse Tech
 • Maria Olsson Interface
 • Anita Aspegren IQ Samhällsbyggnad
 • Magnus Schön Kod Arkitekter
 • En deltagare från Konsult
 • Malin Hillerström Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • Emma Hansryd Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • Matilde Unge Liljewall Arkitekter
 • Kristen Broberg Liljewall arkitekter
 • Per-Henrik Johansson Liljewall arkitekter
 • Christina Säther Locum AB
 • Susanne Ramshage Lokalförvaltningen
 • Jonas Apelqvist Lokalförvaltningen
 • Robin Akyol Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
 • Christian Wrangmo Lysekils kommun
 • Klas Nilsson Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
 • En deltagare från Mölndals STad
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • Sara Tolf NCC
 • Daniel Johansson NCC
 • Johanna Fredhsdotter Lager NCC
 • Sofia Ericsson NCC Building
 • Josef Habbe NCC Infrastructure
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • Charlotta Hansson Allefelt NCC Sverige AB
 • Malcolm Granberg NCC Sverige AB
 • Emelie Silverterna Next step
 • Eva Blomberg Next step
 • Ingela Stuxberg Stjärnström Norconsult
 • Bernhard Gervide Eckel Norconsult
 • Alice Östvik Norconsult
 • Katarina Engerberg Norconsult
 • Theo Voulgaridis Norconsult AB
 • Rebecca Jungver Norconsult AB
 • Enikö Nagy Norconsult AB
 • Viktor Broman Norconsult AB
 • Johanna Kirudd Norconsult AB
 • Veronica Yverås Peab
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • Malin Johansson Peab Bostad
 • Therese Börjesson Peab Bostad AB
 • Peter Hårte Peab Sverige AB
 • Anna Zahlbruckner Pinpoint projektledning AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • Camilla Nätterlund Platzer Fastigheter AB
 • Magnus Åstrand Pythagoras AB
 • Jan Bengtsson Rejlers
 • Onni Partanen Rejlers Sverige AB
 • Charlotta Brolin Riksbyggen
 • Liisa Fransson RISE
 • Daniel Paterson RO-Gruppen
 • Johan Alte RO_gruppen AB
 • Linda Jansson SBF
 • Anna Arvidsson Semrén & Månsson
 • Elin Johansson Semrén & Månsson
 • Susanne Kovács Österberg Semrén & Månsson Arkitekter
 • Josefne Wikholm Semrén & Månsson Arkitekter
 • Lisa Kihlström Semrén och Månsson Arkitekter AB
 • Annika Andersson SJB - Sven Johansson Bygg AB
 • Jakob Olofsson Sjöfartsverket
 • Maria Åstrand Dabrowski Skandia Fastigheter
 • Malin Lindhe Skandia Fastigheter AB
 • Lena Schälin Skanska
 • Lotta Wibeck Skanska
 • Matilda Moberg Skanska Fastigheter Göteborg
 • ulf persson Skanska Sverige
 • Josefina Bernspång Skanska Sverige
 • Jaquline DeCerein Skanska Sverige AB
 • Martin Hörestrand Skanska Sverige AB
 • Astrid Woggart Skanska Sverige AB
 • Jan Olofsson Skanska Sverige AB
 • Davor Sinik Skeppsviken
 • Nikola Jovetic Skeppsviken
 • Patrik Abrahamsson Skeppsviken
 • En deltagare från Sms
 • Martin Siljehult Specialfastigheter
 • Kajsa Marsk Rives Specialfastigheter
 • Petra Kinnerberg Specialfastigheter Sverige AB
 • En deltagare från Student
 • Johan Wall Student (M.Arch @ Chalmers)
 • Linda Schuur surestudio
 • Hannes Enqvist Svensk Byggtjänst
 • Margareta Gelius Sweco Architects AB
 • Oliver Löfman Sweco Management
 • Linda Ganehed Sweco Management
 • Niklas Carlborg Sweco Management AB
 • Nikolina Sekulic Sweco Management AB
 • Mårten Everbrand Sweco Systems AB
 • En deltagare från Tengbom (in transition)
 • Per Östling The( )Space / First to know
 • Malin Kaldo Tidningen Chef
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • Mikael Bergqvist Trafikkontoret, Göteborgs Stad
 • Monika Levan Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • Thomas Eiderman Trafikverket
 • Heidi Segerström Trafikverket Investering
 • Kristina Engstrand Trollhättan Stad
 • Viktor Nielsen Trossa AB
 • Sandra Roberts Tyrens
 • Ulf Wiklund Tyrens AB
 • Linda Tholence Tyréns
 • Sofia Lundberg Tyréns
 • Urban Werner UWK
 • Kristina Pettersson Post Vasakronan
 • Amanda Höjer Vasakronan
 • Stefan Eriksson Vasakronan
 • Magnus Tengberg Vasakronan
 • Peter Lindström Vasakronan
 • Jessica Ingelsbo Albaeus Vasakronan AB
 • Christian Clase Veidekke
 • Therese Wetterström Veidekke Entreprenad
 • Thomas Gardell Veidekke Entreprenad
 • Lena Sandin Veidekke Entreprenad AB
 • Eleonor Kalin Visma Enteeprise
 • Umut Ala Volvo Group Real Estate
 • Jonna Morkvist Västfastigheter
 • Erik Tellow Västfastigheter
 • Johanna Jeppsson Västfastigheter
 • Åsa Tegelberg Västsvenska Handelskammaren
 • Gisela Carlén White arkitekter AB
 • Johanna Gustafsson WSP
 • Richard Hansson WSP
 • En deltagare från WSP
 • Fredrik Hautau WSP Sverige AB
 • Patrik Fallbring Wästbygg
 • Johan Bergström Wästbygg Gruppen AB
 • Peter Axeborn XER Management Ab
 • En deltagare från Ytterman projekt
 • Martin Tomasson Zynka
 • En deltagare från Zynka
 • Rachel Marzban Zynka BIM
 • Hanna Torlén Zynka BIM
 • Erik Brännström Zynka BIM
 • Lisa Ek Ödéhn Zynka BIM AB
 • Maxamed Abdiraxman Zynka BIM AB
 • Evelina Johansson Älvstranden Utveckling
 • Malin Janson Älvstranden Utveckling
 • Melina Garhed Älvstranden Utveckling AB
 • Christine Olofsson Älvstranden Utveckling AB
 • Pernilla Ottosson Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 231 deltagare

Panelsamtal med branschrepresentanter